50% Discount on everything in the store!

5 Questions for Cathrine's Girlfriend Katrine

Most of you have probably seen pictures and videos on Cathrines Instagram from various workouts. Those of you who came to our DufourClub Night in March tried a Cathrine/Katrine workout and also learned more about how these two work together to get better at what they do. This week we’ve talked to Cathrine’s girlfriend Katrine about how she motivates herself and others, what her three best workout tips for riders are and what her and Cathrine do together when they’re not training.

Cathrine Dufour Katrine Hedeman

First we'll let Katrine introduce herself..

My name is Katrine and I’m a physiotherapist and 24 years old. I work at a clinic in Køge where I work with everything from sportsnerds to the elderly with backaches. I’ve been riding since I was seven years old. When I was around 10 I got my first horse with my mum and sister. Since then both my sister and I have been riding, so it’s a bit of a family sport.

1. What does a regular day look like for you?

My day almost always starts at 7:00 with Cath, and half an hour later I’m off to my clinic in Køge. Here I usually have 12 clients a day, so at 14:00 directly after work I drive to the fitness center, because I know if I get home and sit down on the couch, it’s much harder for me to get my workout done. I spend between 30-60 min at the fitness center, before driving home and taking care of my horse for 2 hours. After that it’s time for dinner with Cathrine (I’m lucky because she almost always makes dinner for me). The rest of the night we relax on the couch together. That’s a pretty regular day for me.

2. What do you and Cathrine do together when you’re not working out?

We do lots of different things, but we spend a lot of time in our apartment. Other than that, we’re good at going out together to eat some good food or go to the cinema. We’re also good at going to the harbour during the summer and just enjoying each others’ company.

3. How do you motivate yourself and others during workouts?

For me motivation is a bit of a luxury, sometimes we’re motivated, other times we’re not. But even if we’re not, we still have to do what we need to in order to reach the goals we have. In order for workouts not to get too boring, I’m good at alternating workouts, so that some weeks you run through one specific programme, and other weeks another programme. I surround myself with people who are as interested and passionate about sports as I am, and that motivates me. Instagram is also a good source for motivation if you follow people who have the same interests as you do.

And other than that you just have to go for what you want, even if it’s hard at times.

Cathrine Dufour Katrine Hedeman Team FysioK

4. What’s your three best workout tips for riders?

The three best tips have to be:

  1. Create a goal for your workouts, but split those goals into smaller chunks, so it’s more manageable. This could e.g. be to get a better posture, and thereby have more energy whilst riding. If you create smaller targets for yourself, then it’ll be easier to work towards those goals, instead of doing everything at once.
  2. Make a workout plan, so you always have something to follow.
  3. Allow yourself to take a day off, the body needs time to rest in order to be able to perform.

5. What are you looking forward to the most in 2018?

I don’t have something specific that I’m looking forward to. But I’m excited about experiencing more things with the horses, spending time with Cath and having lots more workouts.

 Katrine Hedeman Lazio

If you want more sports tips and tricks, or just get some motivations for your own workouts, then follow Katrine on Instagram!

 

_________________________________________________________________De fleste af jer har nok set billeder og videoer på Cathrines Instagram fra forskellige træninger. Dem af jer, der var med til vores DufourClub Night i marts prøvede en Cathrine/Katrine træning på egen krop, hvor I også hørte mere om hvordan de arbejder sammen for at blive bedre til det de laver. I den her uge har vi snakket med Cathrines kæreste Katrine om hvordan man motiverer sig selv og andre, hvad hendes tre bedste træningsråd til ryttere er og hvad hun og Cathrine egentlig laver sammen når de ikke træner.

 

Jeg hedder Katrine er uddannet fysioterapeut og er 24 år, jeg arbejder til dagligt på en klinik i Køge hvor jeg arbejder med alt fra sportsnørderne til de gamle som kommer med ondt i ryggen. Jeg har redet siden jeg var syv år, og fik min første hest sammen med min mor og søster, da jeg var omkring 10 år. Siden har både søster og jeg haft redet, så det er lidt en familie sport

1. Hvordan ser en normal dag ud for dig?

Dagen starter næsten altid kl. 7.00 sammen med Cath, og så er det afsted en halv time efter til min klinik i Køge. Her har jeg om omkring 12 klienter om dagen, så bliver kl. 14 og direkte efter arbejde tager jeg i fitness, for jeg ved hvis jeg kommer hjem og sætter mig på sofaen, så vil det være væsentlig sværere at komme afsted. Jeg bruger alt mellem 30-60 min i fitness, og kører så videre hjem og passer hest de næste 2 timer. Så er det aftensmad-tid med Cath, ( her er jeg heldig at hun næsten altid har lavet mad til mig ) og så hygger vi ellers resten af aftenen på sofaen. Det er en meget klassisk dag for mig

2. Hvad laver dig og Cathrine sammen når I ikke træner?

Vi laver mange forskellige ting, men vi bruger mange timer i vores lejlighed. Men ellers er vi gode til at tage ud sammen, og få noget god mad, og ofte er vi også i biffen.

Men ellers er vi gode til at tage til havnen når det er sommer og ellers nyder vi bare hinandens selskab.

3. Hvordan motiverer du dig selv og andre i træningen?

For mig er motivation lidt en luksus, nogle gange er vi motiveret, andre gange er vi ikke. Men derfor må vi stadigvæk gøre hvad der skal til for at opnå de mål vi har. Men for at træningen ikke skal være for kedelig, så sørge jeg for at veksle meget i træningen, så man i nogle uger kører et bestemt program, og de andre uger et andet program. Jeg omgiver mig med folk som er interesseret og engageret i træningen som jeg er, og det motiverer mig. Men Instagram kan også bruges som motivation, hvis man følger personer som har samme passion som en selv. Og så skal man ellers bare gå efter det man gerne vil, selv i de hårde tider.

4. Hvad er dine tre bedste træningsråd til ryttere?

De 3 bedste råd til rytteren må være:

  1. Sæt dig et mål med din træning, men del målene op, så de er overskuelige. Det kunne fx. Få en bedre opstilling, få mere overskud under en ridetime. Hvis du sætter dig delmål, så vil du lettere kunne arbejde dig i mål, i stedet for at tage alting samtidigt.
  2. Lav en træningsplan, så du har noget at følge
  3. Tillad dig selv at tage en hviledag, kroppen har også brug for at kunne restituerer for at kunne performe.

5. Hvad glæder du dig mest til i 2018?

Har ikke som sådan noget jeg glæder mig bestemt til. Men glæder mig bare til endnu flere oplevelser med hestene, endnu flere timer med Cath og mange flere træningstimer.

Hvis du har lyst til at få flere tips og tricks fra Katrine, eller bare lidt ekstra motivation til din egen træning, så følg hende på Instagram!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published