25% Discount on everything in the store!

5 Questions for Helle from Finessebridles

We’ve sat down for a chat with Helle Dueholm, the creator behind the brand Finessebridles. Cathrine and Helle have been working closely together in the designing and testing of the Finessebridles products, so we thought it would be fun to ask Helle 5 short questions about what motivates her, what her next goals are and why she decided to create Finessebridles in the first place!

Finessebridles Helle

Not only is Helle the owner of Finessebridles, but on top of that she also trains horses. She came into the equestrian world through her sister who used to ride at Lykkesholm, and Helle fell in love with this world at once. Later on, Helle and Cathrine were both taught by trainer Rune Willum, and that is how they met each other. Oh, and also they're both from Hvalsø :)

  1. How did you come up with the idea of Finessebridles?

Many years ago I experienced that it was difficult to correct the horse’s forelock when the bridle was on, because it was so tight over the neck. My first thought was “that can’t be comfortable”, and since then I’ve tried all kinds of things to take the pressure off the horse in the best way possible. Since I know a bit about the horse’s anatomy and that there are a lot of nerves, ligaments etc. that gather in the neck, I thought that we could do something that helped the horse in a better way, and was much more comfortable.

  1. What was the most important thing for you when you and Cathrine designed the Finessebridles products?

The most important thing was to actually create a product that helped take the pressure off the horse’s neck. On top of that, I felt like we needed an anatomically correct bridle with a classic and timeless design without too much glitter  ;o) 

Helle Finessebridles horse

  1. What’s your best tip for keeping the horse motivated?

I think it’s really important to remember to vary the training sessions and include a little bit of jumping, trips to the forest, riding and leading. And a lot of snacks are also a big hit! It really depends on the horse and its personality though, how much or how little they need of the various things. So it’s also difficult to generalise and come up with just one “best” tip.

  1. Where do you get your motivation from?

Ohhh, I think it’s just there within me. I’ve been riding since I was 7 years old, and there’s only one time in my life where I didn’t ride frequently. When I was 17 I lived in England, and then I only rode 4 times during that year 😱It really wasn’t great for me, and since then I’ve just enjoyed and appreciated the moments with my horse much more. I also think it’s important to say that it’s actually all animals I find cute and fun, each in their own way. But horses have a special place in my heart because these huge animals allow such a close collaboration with us humans. It’s really fascinating being able to sit on an animal weighing 5-600 kg, and making it dance even though we’re tiny in comparison.

Helle Finessebridles motivation

  1. What’s your biggest goal for the future?

My biggest goal right now is to get Finessebridles spread out into the entire world. A study done by 2 vet students and a professor came out in May 2019, and it actually shows that Finessebridles has quite a huge impact on the horse’s movements overall. This was the first goal – to create a product that had a positive effect on the horse. So next goal has to be to help as many equestrians AND horses as possible all over the world.

 

On the 16th of September Helle will be coming by the workshop for members of the Dufour Club for our club night at Roskilde Rideklub. Here she and Cathrine will tell us all about how they designed the bridles, give some tips and tricks for making sure the horse is as comfortable as possible in the equipment we use and more!

You’ll find the tickets for the event here:

 _________________________________________________________

Vi har taget os en snak med Helle Dueholm, skaberen bag Finessebridles som Cathrine har været med til at designe. Helle og Cathrine er nære samarbejdspartnere, så vi tænkte at vi ville stille Helle 5 spørgsmål for at finde ud af hvorfor hun bestemte sig for at lave de fine Finesse trenser, hvad der motiverer hende og hvilke mål hun har videre!

Helle er selvstændig indehaver af Finessebridles og tilrider dessuden heste på sidelinien. Hun kom ind i rideverdenen gennem sin søster som dengang red på Lykkesholm, og Helle faldt i lige med det samme. Cathrine og Helle fik på et tidspunkt begge to undervisning af Rune Willum, og det var sådan de lærte hinanden at kende. Nå ja, og så kommer de begge to fra Hvalsø :)

  1. Hvordan fik du idéen til at lave Finessebridles?

Jeg erfaret for mange år siden, at jeg havde svært ved at få rettet hestens pandelok når trensen var sat på, fordi det sad så stramt over nakken. Min første tanke var: "Det kan ikke være rart" Siden har jeg prøvet med alle mulige underlag, for at tage presset på bedste vis. Da jeg også kender til hestens anatomi og ved at mange nerver, ligamenter mm er et samlingspunkt i nakken, havde jeg en idé om, at det kunne gøre noget godt for vores heste, med et godt trykaflastende underlag.  

  1. Hvad var det vigtigste for dig da du og Cathrine designede Finessebridles produkterne?

Det vigtigeste var at komme i mål med at afhjælpe hestene fra det store pres i nakken. Dernæst synes jeg der manglede en anatomisk korrekt trense i et tidløst og klassisk pænt design og ikke for meget glimmer ;o) 

  1. Hvad er dit bedste tip til at holde hesten glad og motiveret?

     Variere hestens træning, både med lidt spring træning, skovture- både hvor jeg sidder på hesten men også hvor jeg går ved siden af. En masse snacks er også et hit. Men det kommer meget an på hesten og dens personlighed, hvor meget og hvor lidt der skal til af de forskellige ting. Så jeg kan ikke generalisere med kun det bedste tip.

  1. Hvor henter du selv din motivation fra?

Uhh, den tror jeg bare ligger i mig. Jeg har fra jeg var 7år gammel siddet på en hest. Da jeg boede i England som 17årig, red jeg kun 4 gange på hele det år😱Det kunne jeg godt mærke ikke var et hit, - det er nok den største erfaring jeg har gjort mig og lige siden nydt det til fulde, når jeg er sammen med min hest. Det skal lige siges, at alle dyr altid har vagt min interesse, jeg synes de alle er sjove og søde på hver deres måde. Men hestene kan noget, fordi de er så store og alligevel giver de os lov til at få et fantastisk samarbejde. Der er noget fascinerende ved at sidde på et 5-600kg tungt dyr og få den til at danse når man selv ikke er så stor. 

  1. Hvad er dit største mål for fremtiden?

Mit største mål lige nu, er at få bredt Finessebridles ud i hele verden. Et studie som 2 dyrlægestuderende og en professor har gennemført i maj måned 2019, har faktisk bevist at Finessebridles har en ret stor indvirkning på hele hestens bevægelses mønstre. Dette var det første mål – at skabe et produkt som havde en positiv indvirkning på hesten. Så næste mål må være, at hjælpe så mange heste i hele verden som muligt med Finessebridles.

 

D. 16. september kommer Helle forbi klubaftenen hos Roskilde Rideklub, til en workshop for Dufour Club medlemmer. Hun og Cathrine kommer til at fortælle alt om hvordan de designede trenserne og kandarerne, give tips til hvordan man sørger for at hesten har det så behageligt som muligt med det udstyr du bruger, og alt muligt andet!

Billetter til arrangementet finder du lidt længere oppe!:


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published