25% Discount on everything in the store!

Saddle Tips and Tricks for the Winter Time

This blog post is written by Cathrine Dufour's sponsor INGDAM'S

We're jumping into fall with an exciting blog post from the experts over at INGDAM'S! In this blog post you'll be learning all about how the fit of the saddle changes throughout the year, and what you should consider when buying a new saddle for your horse! 

Season change = Changes in the horse's anatomy

It’s autumn at that means that the indoor season is right around the corner. But did you know that when the seasons change, the horse’s physical shape also changes?

Cathrine Dufour Cassidy Saddle

As the horses start developing their winter coat, they are expending a lot of energy. The horse’s body condition changes, and even though it may not be a lot even the smallest change has an influence on the saddle’s fit. The horse’s coat layer, both natural and when it has been cut, also has an influence on fit.

Typically the training sessions will also change a bit when we move indoors, which also affects the horse’s shape. This is especially true for the young horses between the age of 4-6, as they develop and grow rapidly while at the same time the intensity of their training increases. At INGDAM’S we usually recommend that you choose a saddle where you’re able to adjust the padding and saddle tree in relation to the horse’s shape at that given moment in time. ESPECIALLY if you’re using a dressage saddle, where the connection between horse and rider is optimized by the fit of the saddle.

Cathrine Dufour Bohemian Saddle

Show jumping horses are often less "demanding" and their shape doesn't change as much as dressage horses'. This is primarily because there isn’t a “high season” for competitions as with dressage horses, and the horses are therefore competing and being ridden more evenly throughout the year.

How do you pick the right saddle?

Finding the right saddle is not always easy. The perfect solution for one equipage doesn’t necessarily work perfectly for another. The choice of saddle depends on a lot of factors, especially in terms of both horse and rider’s anatomy. At INGDAM’S we’re working from the standpoint that there’s no standard rider, horse and especially no standard EQUIPAGE!

Today a lot of horses and ponies are bred with clear breeding goals in mind, giving more expressive types with big, powerful movements. This also means that horses have bigger, more angular or sloped shoulders and shorter back length, which becomes a big challenge in terms of finding the optimum saddle solution. When the horse’s back length is very short, it can create dissonance if the rider doesn’t match the horse.

The optimal saddle

Bohemian Saddle Autumn

To get the optimum performance and harmony between horse and rider, some of the most important things are:

  • Get the saddle tree measured correctly in relation to the horse’s anatomy, make sure the saddle isn’t too long and extending past the horse’s last rib and lastly, make sure to find the right panel shape in relation to the horse’s shape.
  • Get a saddle that suits your anatomy! Finding a saddle that fits the rider means looking at the size and shape of the seat, considering the length of the saddle flaps and the placement of the knee blocks.
  • Get your saddle checked on a regular basis. The horses’ anatomy can change within a very short period of time e.g. by changes in training intensity, environment, feed, illness or something as simple as seasonal change.

 

Cathrine Dufour Bohemian Saddle

That’s why we at INGDAM’S recommend that you have your saddle checked minimum 1-2 times per year. If anything around the horses changes, like breaks because of injuries, growth, increased training intensity, we recommend it’s done even more regularly.

When you buy a horse, it’s also important to keep the saddle fitting in the back of your mind. We often see cases where people are actually too big for their horse, not in terms of height or weight but in terms of the space that the horse actually has to carry the rider on. If the horses have very large shoulders and a short back, you need to keep in mind that it might be difficult to find a saddle with a bearing surface that’s short enough for the horse’s back – if it at the same time also needs to fit the rider’s anatomy.

 

Let us know in the comment section if you have any tips or tricks of your own OR any questions for the team at INGDAM'S!

 _________________________________________________

Blogposten her er skrevet af Cathrine Dufours sponsor INGDAM'S

Vi så glade for at kunne præsentere en spændende gæsteblogpost fra de fantastiske eksperter hos INGDAM'S! I blog posten her kan du lære alt om hvordan sadlens pasform ændrer sig i løbet af året, gode tips og tricks til hvad du selv kan gøre og input til hvad du skal tænke over når du køber en ny sadel til din hest!

Sæsonskifte = anatomisk ændring hos hesten

Efteråret er over os og det betyder, at indendørssæsonen er lige om hjørnet. Men ved du, at når årstiderne skifter, så skifter hesten også facon?

I forbindelse med at hestene begynder at sætte vinterpelsen, så bruger de rigtig meget energi. Hestenes huld ændres, måske ikke meget, men selv en lille ændring kan have stor indflydelse på sadlens pasform. Selve hestens pelslag, både med den naturlig pels og når den er klippet, har også noget at sige. 

Typisk vil træningen også ændres i forhold til indendørssæsonen, hvilket også påvirker hestens anatomiske form og facon. Især den unge hest vil udvikle sig markant i 4, 5 og 6-årsalderen i takt med, at den vokser færdig og uddannelsesniveauet stiger. Hos INGDAM’S anbefaler vi generelt, at man så vidt muligt vælger en sadel, hvor der kan ændres og justere på polstringen samt bomvidden, i forhold til hestens aktuelle form. Især hvis det drejer sig om en dressursadel, da det tætte samspil mellem hest og rytter optimeres heraf.

Springhestene er oftest mere ”nøjsomme” og ændrer ikke facon i helt samme grad som dressurhestene. Primært fordi der ikke på samme måde, som for dressurhestene, er ”højsæson” for springstævner. Hestene konkurrerer og bliver redet mere kontinuerligt over hele året.

Hvordan vælger man den rigtige sadel?

At finde den rigtige sadel er ikke altid let. Hvad der kan være en god løsning for den ene ekvipage, er det ikke altid for en anden. Valget af sadel af hænger af mange faktorer og især både hest og rytters anatomi. Hos INGDAM’S arbejdes der ud fra en overbevisning om, at der ikke findes standard ryttere, heste og i særdeleshed ingen standard EKVIPAGER!

I dag avles mange rideheste og ponyer efter helt klare avlsmål som giver udtryksfulde typer med kraftfulde store bevægelser, men dette indebærer også at hestene får en større, mere skrå skulder og et kortere sadelleje, hvilket er en klar udfordring i forhold til at finde den optimale sadel løsning. Når hestens sadelleje er meget kort, kan det skabe disharmoni, hvis ikke rytterens størrelse matcher hesten.

Den korrekte sadel

For at opnå den optimale præstation og harmoni mellem hest og rytter er det vigtigt bl.a. at:

  •  få udmålt den korrekte bomvidde i henhold til hestens anatomi, at sadlen ikke er for lang og kommer ud over hestens sidste ribben samt at finde den rigtige udformning på panelerne i forhold til hestens form og facon.
  • sadlen passer til rytterens anatomi. Det vil blandt andet sige korrekt sædestørrelse og udformning, sadel klappernes længde og knæstøttens placering. 
  • jævnligt at få tjekket sin sadel. Hesten kan ændre anatomi i løbet af meget kort tid fx i forbindelse med intensiveret eller mindre træning, miljøskifte, sygdom, foderskift eller noget så simpelt som at årstiderne skifter.

Derfor anbefaler INGDAM'S at få tjekket sadlen minimum 1-2 gange om året og gerne oftere, hvis nogle forhold omkring hesten ændres, såsom skadespause, vækst, øget træning mm. 

Det er også vigtigt når man køber en hest at man har sadeltilpasningen ”in-mente”. Det opleves ofte, at rytteren faktisk er for stor til hesten - ikke i højde og drøjde - men i forhold til den plads hesten faktisk har til at bære en rytter. Har hesten en meget stor skulder og en kort ryg, skal man være opmærksom på, at det kan være en udfordring at finde en sadel med en anlægsflade der er kort nok - hvis den også skal passe rytterens anatomi. 

 

Har du nogle tips og tricks når det kommer til sadlen eller har du nogle spørgsmål til INGDAM'S eksperter? Så skriv en kommentar på blogposten her!


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published